Aktuálne akcie

KUBOTA DEŇ na Liptove

Dňa 24.9.2021 sme  v prekrásnom prostredí Bobroveckej doliny, okr. Liptovský Mikuláš, na Salaši Pastierska zorganizovali pre našich zákazníkov, priateľov a  fanúšikov prezentáciu traktorov zn. KUBOTA.

Po krátkej teoretickej prezentácii a predvedení traktorov pri práci s pluhom, diskovým podmietačom a radličkovým kypričom mali zúčastnení možnosť vyskúšania traktorov pri jazde a aj pri práci.

Akcia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 našich priaznivcov, sa stretla  s veľmi  priaznivým ohlasom, za čo všetkým zúčastneným moc ďakujeme.

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kub3
Kub2