Stroje na zber krmovín

Kategória: Pöttinger

Kvalita krmovín závisí od miery šetrnosti v procese kosenia, obracania, zhrňovania a následného zberu. Okrem uvedeného musia tieto stroje spĺňať také požiadavky užívateľov ako sú optimálne prispôsobenie sa charakteru terénu, nízke straty pri jednotlivých operáciách a presnosť práce bez zbytočne náročnej obsluhy strojov.

Medzi stroje na zber krmovín značky Pöttinger patria:

*pre viac informácií o jednotlivých druhoch strojov kliknite prosím na obrázok príslušného stroja